Faarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170904-66

Fredningsnr.
300915

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 30 m. Lidt afgravet mod syd. Overfladen ujævn p.gr.af høns' kradsen. Bevokset med eg og ask.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 66-69] Overpløiede, smaa, lave Høie, runde.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 30 m. Lidt afgravet mod Syd. Overfladen ujævn p.Gr.a. Høns' Krandsen. Bevokset med Eg og Ask.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Overfladen ujævn; især i S-siden med gruber fra dyrs aktiviteter. Mod S afgravet ved højfod. Bevokset med græs, eg og ask. I S 3 m. til staldbygning. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 01.10.79-Ø, F 01.10.79-Ø. Flyfoto S 4009-FTL-142/037.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)