Mørup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170907-7

Fredningsnr.
310845

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Mørup, matr.nr.4b : Høj i skel til matr.nr.3a af Mørup. Høj, 1,5 x 17 m. Kun den nordlige tredjedel bevaret. I højens afgravede sydskråning ses en del håndsten. Højen ligger i et skeldige og kun ca. 1 m af højen ligger på matr.nr.4b.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi. 32' i Tværmaal, 4 ½' høi. Foroven gravet fra Syd indtil Midten.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 17 m. Kun den nordlige Trediedel bevaret. I højens afgravede Sydskråning ses en Del Håndsten. Højen ligger i Skeldige og kun ca. 1 m af Højen ligger på Matrnr. 4 b.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Foto, oversigt