Kobberbølgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170907-34

Fredningsnr.
310848

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. I top tilgroet, ca. 2 m bred og 0,4 m dyb sænk- ning. En lignende sænkning findes i nordsiden og i sydsiden, også her tilgroet. Bevokset med lyng i udyrket stykke nær ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 46' i Tværmaal, 4' høi. Bevoksning: 1990: Mos og Græs

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 15 m. I Top tilgroet, ca. 2 m bred og 0,4 m dyb Sænkning. En lignende Sænkning findes i Nordsiden og i Sydsiden, også her tilgroet. Bevokset med Lyng i udyrket Stykke nær Ager.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højfoden noget udflydende. Toppen er ujævn og hullet med 3 store sten. I højfoden i N ligger en stor sten. Der er fuldt af markstensdynger Ø og S for højen (de i S ligger i en hulvej). I Ø går stendynger op mod højens fod. Ligger i græsset hede S for ager. Bevoksning: 1990: Mos og Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)