Gjøding
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170907-44

Fredningsnr.
310887

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Gøddinggård, matr.nr.3a: Højrest i skel til matr.nr.1a af Gøddinggård. Højrest, 2 x 17 m, stærkt afgravet til alle sider. I midten en retvinklet formet nedgravning, der ligner en skyttegrav. Bevokset med græs og buske, mod asfaltvej i udkant af ung ege- skov. (Fredningsværdig p.gr.af sin plads).
Undersøgelsehistorie  (5)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en rund Høi. [Sb.] 44 til 48 ligger paa Skovridergaardens Lod.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest 2 x 17 m, stærkt afgravet til Alle Sider. I Midten en retvinklet formet Nedgravning, der ligner en Skyttegrav. Bevokset med Græs og Buske, mod Asfaltvej i Udkant af ung Egeskov. (Fredningsværdig p.Gr.a sin Plads).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)