Lille Lihme

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170907-70

Fredningsnr.
310890

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3,5 x 22 m. Større flad afgravning af vestre side, men iøvrigt er højen i gammel tid afgravet fra alle sider. Si- derne ujævne. I toppen et lille firkantet hul og en meter fra dette et lignende men mindre hul. Bevokset med græs og gyvel. I ager. (Af den forrige ejer Søren Olesen, far til de nuværen- de ejere fandtes i en stendynge et bronzesværd og en bronze- pålstav (Vejle Mus.: ?). Desuden fandtes 16 urner, hvoraf kun een bevaret og nu i Vejle Museum (Vejle Mus.: ?), mellem de brændte ben i denne urne lå en lille ringformet ravperle, og- så den i Vejle Mus.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi. 72' i Tværmaal, 12' høi. Noget afgravet mod Vest.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 22 m. Større flad Afgravning af vestre Side, men iøvrig er Højen i gammel Tid afgravet fra alle Sider. Siderne ujævne. I Toppen et lille firkantet Hul og en Meter fra dette et lignende men mindre Hul. Bevokset med Græs og Gyvel. I Ager. (Af den forrige Ejer Søren Olesen, Far til de nuværende Ejere fandtes i en Stendynge et Bronzesværd og en Bronzepålstav (Vejle Mus:). Desuden fandtes 16 Urner, hvoraf kun én bevaret og nu i Vejle Museum (Vejle Mus:), mellem de brændte Ben i denne Urne lå en lille ringformet Ravperle, også den i Vejle Mus.)

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra S
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Foto, oversigt