Hvilehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-122

Fredningsnr.
310853

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejer: Nørup kommune ejer kun matr.nr. 3r, Nørup. Rostrup,matr.nr.6b (Gadbjerg sogn): Høj i skel til matr.nr.3r af Nørup (Nørup sogn). Højrest, "Hvilehøj", 2,5 x 23 m. Den nordlige halvdel delvis bort- gravet og overpløjet. Midterpartiet af højen synes urørt og indgår i sogneskelsvolden; syd for denne midtervold er højsiden en del afgravet og nu tæt bevokset med gran. (Det fortælles på egnen, at højen hedder "Hvilehøj", fordi egnens hovbønder i gamle dage hvi- lede sig her på vej til og fra Engelsholm). (Fredningsværdig på sin plads og p.gr. af traditionen, der knyttes hertil).
Undersøgelsehistorie

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest "Hvilehøj" 2,5 x 23 m. Den nordlige Halvdel delvis bortgravet og overpløjet. Midterpartiet af Højen synes urørt og indgår i Sogneskelsvolden; Syd for denne Midtervold er Højsiden en Del afgravet og nu tæt bevokset med Gran. (Det fortælles på Egnen, at Højen hedder "Hvilehøj" fordi Egnens Hovbønder i gamle Dage hvilede sig her på Vej til og fra Engelsholm.) (Fredningsværdig på sin Plads og P.Gr.a. Traditionen, der knyttes hertil.).

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra S
Oversigtsbillede - højen set fra V
Foto, oversigt