Kobberbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170907-95

Fredningsnr.
310851

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 20 x 30 m (NV-SØ). Toppen afgravet og hullet, alt dog tilgroet med lyng. (Trods beskadigelsen pæn høj). Lyng- groet i lille hedestykke, der mod øst og mod syd vender mod ager, mod vest mod hede og mod nord mod plantage.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 20 x 30 m. (NV-SØ). Toppen afgravet og hullet, alt dog tilgroet med Lyng. (Trods Beskadigelsen pæn Høj). Lynggroet i lille Hedestykke, der mod Øst og Syd vender mod Ager, mod Vest mod Hede og mod Nord mod Plantage.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)