Mørup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170907-100

Fredningsnr.
310856

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 25 m. Stærkt forgravet, men har dog bevaret en del af sin højkarakter. (Spørgsmålet om eventuel frigivelse bør ik- ke tages op før eventuelt en ansøgning herom foreligger, da nu- værende ejer nægter at respektere fredningsloven både for denne høj og for sb.10, og næppe vil være loyal overfor kravet om at meddele, hvis noget findes under sløjfningen. En regulær og fyldestgørende udgravning af den ret store høj vil være meget bekostelig).
Undersøgelsehistorie  (5)
1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 507/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Journal nr.: 507/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 25 m. Stærkt forgravet, men har dog bevaret en Del sin Højkarakter. (Spørgsmålet om eventuel Frigivelse bør ikke tages op for eventuelt en Ansøgning herom foreligger, da nuværende Ejer nægter at respektere Fredningsloven både for denne Høj og for sb. 10, og næppe vil være loyal overfor Kravet om at meddele, hvis noget findes under Sløjfningen. En reulær og fyldestgørende Udgravning af den ret store Høj vil være meget bekostelig.) (Journalnr. 507/54) fredn. indprentet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)