Frederikshaab Plantage, Afdeling 92

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170908-210

Fredningsnr.
310835

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Randbøl Distrikt, afd.92 i Frederikshåb plantage. Røse, 0,5 x 7 m. Store graner i skov.
Undersøgelsehistorie

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0.6 x 10 M. Beplantet med Rødgran. Af Plantehullerne er Sten optagne. Ellers ubeskadiget og lynggrot. Frederikshaab Plantage, Afdeling 92. Fredlyst [ikke ifølge fredningslisten].

1944 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kunde ikke genfindes i tæt Granplantning.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ½ x 7 m. Store graner i skov.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - røset set fra N
Oversigtsbillede - røset set fra SØ
Oversigtsbillede - røset set fra SV
Foto, oversigt