Tornhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080607-1

Fredningsnr.
34131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
En rund jordhøj, "Tornhøj", ca. 11 m i tværmål, 1,0 - 1,25 m høj. Foden har tidligere gået ud over den nuværende højfod. I stort udgravet hul i midten rester af et kammer, idet 2 sten er bevaret. Tæt bevokset med krat.
Undersøgelsehistorie  (13)
1837 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Højning øst for Gaarden have ligget 5 Dysser, der udgravedes for c. 50 Aar siden, og i hvilke fandtes Kiler og "sorte Potter". (jf. Vedel Simonsen Rugaard 1H.S.22): Paa Højningens højeste Punkt er endnu bevaret en rund Jordhøj, c. 35 Fod i Tværmaal, 3' høj, men har til alle Sider gaaet ud over nuværende Fod; i den sidde c. 20 større Sten som en slags Randsten (indre Kreds?); andre Sten af lignende størrelse ses højere oppe i Højen. Omtrent i Midten ses to Sten som Rest af Kammer. Mange tilførte Sten ligger paa Højen. Om ingen af Højene [sb] 1-5 vides at have været større Randsten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1926 Museal besigtigelse
Journal nr.: 231/26
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt ødelagt rund høj, ca. 1 x 10 m, hvis midte er opgravet til bunds. Sten efter kammer syntes at være forsvundet. Langs højfoden resterne af en nok oprindelig jorddækket stenkreds. Højen syntes oprindeligt at have haft en kerne af sten. På gundlag af besigtigelsen blev højen ikke erklæret fredningsværdig.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund jordhøj, Tornhøj, ca. 11 m i tværmål, 1,0 - 1,25 m høj, tæt bevokset med krat. Foden har tidligere gået ud over den nuværende højfod. I stort udgravet hul i midten rester af et kammer, i det 2 sten er bevaret.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tornhøj", er beliggende i ager og er kratbevokset der dog er en del afsvedet ved sidste markafbrænding. Overfladen der er delvis vegetationsløs på grund af afbrændingen, er belagt med mange løstliggende sten. I højens midte ses en gammel nedgravning, af en dybde på ca. 0,5 m. Ved højfoden ses en del ret store sten, hvoraf nogle ses at være kløvet. Det nøjagtige antal kunne ikke tælles på grund af tæt krat. Mål: 1,7x10x10 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Museal udgravning
Journal nr.: OBM 7562
Odense Bys Museer
I forbindelse med afholdelse af gravelejr for amatørarkæologer blev der foretaget oprensning af overfladen på den fredede høj Tornhøj, ligesom der blev lagt et snit ind i højens nordøstre side. Endvidere afdækkedes et felt øst for højen, således at der blev opnået forbindelse til feltet omkring megalitten Tornhøj II (sb 36). Snittet i højen viser, at der er tale om en konstruktion af knust flint, hvidbrændt ler og sten, og det synes således godtgjort, at højen er en megalit. Ved undersøgelsen fremkom neolitiske flintredskaber, tværpil, mejselfragment og skår - en del af dette materiale er dog fremkommet mellem Tornhøj og tomten Tornhøj II.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket ager. Omtrent 11 meter i diameter og 1 meter høj.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)