Hugget grd.
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080607-7

Fredningsnr.
33137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3313-7,8 En aflang høj, 50-55 m lang i Ø-V, bredde ca. 20 m. Højden ca. 2,50 m. Ved den østre ende ses en del større sten stikke op i grønsværen. Overfladen ujævn af flere mindre nedgravninger. Græsklæst. I engen nordvest for Hugget ud mod stranden. Anse- lig.
Undersøgelsehistorie  (10)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Engen nordvest for Gaarden ligger nær ved Stranden en nu langstrakt Høj. Men begge Ender ere dannede af Tang. Der synes oprindelig at have været en rund Høj. c. 50 Fod i Tværmaal. 10 Fod høj, dannet af mørkt Sand. i Midten er Udgravning, men der ses kun haandstore Sten i Hullet. Bevoksning: 1984: Græs

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I engen nordvest for Hugget ud mod stranden ligger en anselig aflang høj, 50-55 m lang i øst-vest, bredde ca. 20 m. Ved den østre ende ses en del større sten stikke op i grønsværen. Overfladen ujævn af flere mindre nedgravninger. Højden er ca. 2,50 m. Græsklædt.

1976 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 631
Fyns Stiftsmuseum
Fund af sten med skåltegn i højens sydøstside, halvvejs oppe i højen.

1976 Museal besigtigelse
Journal nr.: 631
Fyns Stiftsmuseum

1976 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 631
Fyns Stiftsmuseum

1976 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1667/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En stor aflang græsklædt høj, beliggende i et udstrakt engområde. Højen er orienteret SØ-NV. Højens mål varierer temmelig meget fra det angivne i fredningsbeskrivelsen, hvor man også må have målt den naturlige højning med. Ved den vestlige højfod ses 1 randsten, ved højens SØ ende ses 2 større sten i overfladen. På den østlige af den ses på overfladen mindst 6 skåltegn. Ved højens sydøstlige side ses i overfladen 3 større sten. Ved den vestlige langside står der 4 gamle tjørne der benyttes af kreaturerne til læ. Højen er helt græsklædt, i højtoppen ses en lav gammel nedgravning eller sænkning, ca. 0,4 m dyb, og 3x3 m i tværmål. Mål: 3x35x15 m. Bevoksning: 1984: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)