Hugget grd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080607-8

Fredningsnr.
33138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3313-7,8 En lang høj i retning Ø-V, ca. 50 m lang, 20 m bred, 1,75 m høj. I udkanten ses enkelte sten, der kan være randsten. I vest er udgravet et ca. 10 x 10 m stort hul. En del sten øjnes i hø- jens sider. Bevokset med træer. I samme engs sydlige del.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme Engs sydlige Del er en lang Høj i Retningen Ø-V, c. 130 Fod lang, 50 Fod bred, 8' høj. I Udkanten ses enkelte Sten, der kunne være omstyrtede Randstene. I Vest er udgravet et Hul, hvori ses store Sten, der dog ikke kunde være af et Kammer. I øvrigt er der stærkt Bevoksning, som hindrer nærmere Iagttagelse af den østlige Del. Mange Sten ses rundtom i Højen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme engs sydlige del en langhøj i retning øst-vest, ca. 50 m lang, 20 m bred 1,75 m høj. I udkanten ses enkelte sten, der kan være randsten. I vest er udgravet et ca. 10 x 10 m stort hul. Bevokset med træer. En del sten øjnes i højens sider.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang høj i engareal, bevokset med flere meget gamle tjørne og gamle egetræer. Højen afgræsses af kreaturer, hvilket højoverfladen tydeligt bærer præg af. Højen er kun pletvis græsklædt. I mod vest ses en meget stor nedgravning på ca. 10x10 m i diam., hvori ses nogle større sten. På højoverfladen i den østlige ende, ligger en del større sten, ligesom der ved den østlige ende står eller ligger en halv snes formodede randsten. Mål: 2x50x20 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)