Grydhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080607-11

Fredningsnr.
34132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Grydhøj", i hvis vestende for mange år siden skal være sløjfet et stenkammer. Tilbage er nu kun en højrest, afgravet i nord og øst, ca. 10 x 10 m. Herpå er indrettet en udsigts- plads. I nordfod ses en stor sten. Højen er træbevokset. Overført fra ikke-fredningsværdige høje i 1957.
Undersøgelsehistorie

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den sydlige Grydgaards Mark, ssø for Gaarden ligger "Grydhøj", hvorpaa Rester af en Langdysse i Retningen Ø-V. c. 80 Fod lang, i den vestlige Ende er ryddet et Kammer i Retningen SV - NØ, af hvilket endnu staar en Endesten; i den østlige Ende synes at have været et andet Kammer. Noget Smaaflint ses i ovefladen. - Paa forskellige Steder i Højen skal være udgravet Urner. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1954 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Grydhøj", i hvis vestende for mange år siden skal være sløjfet et stenkammer. Tilbage er nu kun en højrest, afgravet i nord og øst, ca. 10 x 10 m. Herpå er indrettet en udsigtsplads. I nordfoden ses en stor sten. Højen er træbevokset.

1957 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Grydhøj" er beliggende på Grydhøjgårds jord. Højen er tæt bevokset med krat på højsiderne. En stor del af krattet er tilsyneladende en tidligere plantet hæk, der er løbet op. Højens top er græsklædt, hvorpå også står en støtte fra en tidligere opsat flagstang. Højens top er flad, og siderne noget afgravet. I mod vest ses et hul i hækken, og tydeligt slidspor. Omkring højens fod ligger der en del mindre stenbunker indsamlet fra marken. Talte med ejeren om disse stenbunker, der lovede at sørge for at der ikke fremover blev henlagt sten på højen. På marken i mod øst sås oppløjede fyldskifter med hvidbrændt flint, og enkelte oldtids-keramik skår. Desuden en del sorte brandpletter. Ca. 40 m i mod øst sås en lav højning i marken, med oppløjede sorte fyldskifter. Mål: 1,5x10x10 m. . Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Fortidsminde set mod nordøst