Bækbo

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-16

Fredningsnr.
2603143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,5 x 10 m. Velbevaret. Bevokset med grantræer.
Undersøgelsehistorie

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 8 F.h.; den ydre Form beskadiget ved Gravning. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 10 m. Velbevaret, bevokset med grantræer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,4 x 17,0 x 16,0 m. Lav sænkning i top, "udvækst" mod NNV, flad afgravning mod SV, sænkning ved Ø-fod. Alt gamle skader, tilgroede. Der pløjes for tæt mod N. Højen står med gammel granplantning. 1/3 er udgået og resten holder næppe heller længe. Er med i gamle beskrivelse. Senere tilføjelse: Er ryddet for graner engang i 1985 (?). Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

sf V
§29f Ss sf SØ
sf S
sf Ø
sf N
sf N
Foto, oversigt