Dejbjerglund
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-36

Fredningsnr.
2603156

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 15 m. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, mindre og overplöiet. Bevoksning: 1979: Græs

1883 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 15 m. I plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 16 x 16 x 1,45 m. Foto: E.W., SH 04.26.79., F 04.04.79., set fra øst. Flyfoto: S 4077 - F 123/1. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Omgivelser: plantage. Regelmæssig formet høj, der er smuk kuplet. Ingen synlige skader, bortset fra et par mindre, tilgroede huller i den vestlige side. Højen er velbevaret. Græsklædt med enkelte løvtræer. Beliggende i plantage på skovspor. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)