Dejbjerg plantage afd.40
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-37

Fredningsnr.
2603157

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/10 1897. Det danske Hedeselskab. Høj, ca. 0,8 x 12 m. Nyplantet i plantage, spor efter gravning i top. Højen har engang været overpløjet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, vistnok oprindelig 8 F.h., fuldstændig udgravet. Bevoksning: 1979: Græs og Lyng

1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,8 x 12 m. Nyplantet i plantage, spor efter gravning i top. Højen har engang været overpløjet. FM 28/10 1897

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 28/10 1897 Bevoksning: 1979: Græs og Lyng

1951 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 11 x 13 x 1,2 m. Foto: E.W., SH 04.25.79., F 04.03.79., set fra syd. Flyfoto: S 4077 - F 123/2. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, beplantningsskader. Bevoksning: Træer, lyng. Omgivelser: Plantage. En del større ujævnheder af ældre planterender. I forbindelse med bearbejdningen af disse planterender er der ligeledes sket mindre randbeskadigelser. Der er et mindre hul i toppen. Alt er eftergroet. Bevokset med træer (rækkevis). Bundvegetation i lyng/græs. Beliggende i plantage ved ældre tilgroet brandbælte. NB: Højen er ikke afsat på 4 cm-kort ! Bevoksning: 1979: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)