Dejbjerg plantage afd. 129
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-39

Fredningsnr.
2603118

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,7 x 10 m. Lyngbevokset i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 5 F.h.; en c. 1 F. dyb, 5 F. lang Rende gravet i Overdelen, ellers vel bevaret. 30 F. i Tværmaal. Bevoksning: 1979: Lyng

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 10 m. Lyngbevokset i hede. FM 28/10 1934

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 18/9 1934 Bevoksning: 1979: Lyng

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 11 x 11 x 1,7 m. Regelmæsssig form, bortset fra mindre ujævnheder og indgravninger i top og sider. Endvidere har højen i ældre tid været udsat for randbeskadigelser ved pløjning, specielt i den nordlige side. Alt er eftergroet. Lyngbeklædt med et enkelt mindre løvtræ . Beliggende i hedeareal nær dyrket ager. Foto: E.W., SH 03.05.79., F 03.12.79., set fra vest. Flyfoto: S 4036 - F 121/27. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Randbeskadigelser. Bevoksning: 1979: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)