Dejbjerg Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-41

Fredningsnr.
2603121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 6 m. Lyngbevokset i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 4 F.h., 30 F. l.; grænser umiddelbart op til foregaaende [sb.nr. 40]. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 6 m. Lyngbevokset i hede.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. Bevoksning: 1979: Græs

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 11 x 11 x 0,9 m. Kraftigt affaldet med en del minder ujævnheder og indgravninger i top og sider. Foden er noget udflydende p.gr.a. gammel randbeskadigelse. Målene stemmer slet ikke overens med tidligere berejsers opmåling. Jeg tror denne høj har været udsat for kraftig maskinel afskrabning. Antagelig tidligere overpløjet, men nu eftergroet. Græsbeklædt. Beliggende på udyrket ager. Foto: SH 04.01.79., F 03.15.79., set fra nordøst.. Flyfoto: S 4036 - F 121/27. Tilføjelse, 8.11.1990: Mål som angivet af E.W. Om- tinglysning. M.B. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Affladning af top. Randbeskadigelser. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)