Dejbjerg Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-66

Fredningsnr.
2603146

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/9 1933. Gdr. Anton Andersen og hustru. Høj, 1,4 x 10 m. Lynggroet i ager. Spor efter udgravning i top.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, c. 5 F.h., dyb Udgravning i Midten. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,4 x 10 m, lynggroet i ager, spor efter udgravning i top. FM 4/7 1933

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 4/7 33. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 12 x 13 x 1,8 m. Foto: E.W., SH 04.23.79., F 04.01.79., set fra sydvest. Flyfoto: ingen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Dyrket, udyrket. Høj med mange ujævnheder og en del større afgravninger i top og sider. På vestsiden ses en ældre, eftergroet indhulning, der når næsten ind til toppen. Højen er temmelig skamferet. Alt er eftergroet. Græsgroet med en del større delvis udgåede graner. Beliggende i hegnskel mellem marker. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)