Bavnshøje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-90

Fredningsnr.
270312

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/10 1897. Det danske Hedeselskab. Høj, ca. 1,3 x 8 m. Mindre brud i top og V-side. Græsgroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 9 F.h., stærkt forstyrret ved Gravning.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3 x 8 m, med mindre brud i top og vestside. Græsgroet i plantage. FM 28/10 1897. [[Restaureret 1951-1952. 100/52]].

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 28/10 1897. [[Restaureret 1951-52. jur. 100/52]]

1952 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 12 x 12 x 1,9 m. Foto: E.W., SH 01.02.79., F 01.02.79., set fra vest. Flyfoto: S 4077 - F 124/125. Bevoksning: Lyng, krat. Omgivelser: Plantage, hede. Regelmæssig form bortset fra mindre, delvis eftergroede (lyng) ujævnheder. Højen er beliggende i hede i umiddelbar nærhed af plantage. På højen er der fjernet en del selvsåede bjergfyr - Egekrat er bevaret (fin bevoksningspleje).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)