Dejbjerg Hede

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-80

Fredningsnr.
2603141

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 5/3 1955 27/6 1960 Høj, 1,5 x 17 m. Højsiden lidt ujævn, (særlig nær top mod sydøst). Bevokset med lyng i hede. 1960: udbedret. NM.I.: Høj, 1,25 x 15 m, i top og sider eftergroede rævegrave. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie

1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 4 F.h., synes fuldstændig udgravet. Bevoksning: 1979: Lyng

1883 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 15 m, i top og sider eftergroede rævegrave. Lynggroet i hede. FM 4/7 1933 [[Usikker]] [[Ny beskr. J. 780/57 = 1021/60]]

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M 4/7 33. [[?]] Bevoksning: 1979: Lyng

1960 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 14 x 15 x 1,4 m. Foto: E.W., SH 04.19.79., F 03.33.79., set fra vest. Flyfoto: S 4036 - F 121/28. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Regelmæssig form, bortset fra en del ujævnheder i top og sider. Især ses større ujævnheder nær toppen mod sydøst. Ellers ingen synlige skader. Lyngklædt. Beliggende på hede. Bevoksning: 1979: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf S
sf Ø
sf N
sf V
Foto, oversigt