Dejbjerg Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-81

Fredningsnr.
260346

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gadegård,matr.nr.2d af Hanning sogn: Høj i skel til matr.nr.1f af Bækbo, Dejbjerg sogn. 1957: Høj, 1,5 x 22 m. Udgravet ved et ca. 4 x 8 m (nord-syd) stort og ca. 1 m dybt, tilgroet hul i toppen. Østfoden går ca. 1 m ind i ager i Hanning sogn. Lynggroet. Over højen i retning nord-syd går en granskelsplantning, der helt ligger i Hanning sogn. 1951: Høj, hele det indre bortgravet, så der kun står igen en lav, hesteskoformet vold, stærkt omrodet, især i øst; øst-foden overpløjet. Højen har været 1,60 x 15 m st. Lyng- og grangroet i skel.
Undersøgelsehistorie  (13)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, af lignende Störrelse [som sb.nr. 80], fuldstændig forstyrret. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m, undersøgt, lynggroet i hede. [[Blev frigivet i 1952, søges atter fredet i 57: j. 780/57]]

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. [[J. 780/57 omr fredn.]] Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2603:46, Status: B

1952 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overført fra ikke-frv., jfr. J. 780/57: Høj, 1.5 x 22 m. Udgravet ved et ca. 4 x 8 m (n-s) stort og ca. 1 m dybt, tilgroet hul i toppen. Østfoden går ca. 1 m ind i ager i Hanning sogn. Lynggroet. Over højen i retning n-s går en granskelsbeplantning, der helt ligger i Hanning sogn.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 780/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I toppen et større udgravet hul (ca. 4 x 2 m. og ca. 1 m. dybt) - nord-syd. Endvidere en del mindre ujævnheder og indgravninger i siderne. Alt er nu tilgroet. Lyngklædt. Over højen i retning nord-syd går en granskelsplantning. Beliggende i skel mellem hede og græsningsareal. Foto: SH 04.20.79 set fra sydvest F 03.34.79 set fra sydvest Flyfoto: S4036-F121/28 27.09.1990: Gravhøj (1,5 x 15,0 x 15,0 m.) Som fritekst 1957 og 1951, idag græs-, revling- og lynggroet i granskel; 2 store marksten i udgravning, mosgroede; rævegrave; i granhegn mellem hede og ager. Gjort ejer opmærksom på 5 m.-zonen, når hegnet skiftes ud med læhegn af løvtræer. Foto: 4-31-32 Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)