Dejbjerglund
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-88

Fredningsnr.
27039

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/11 1897. Godsejer A. Buchwald, Dejbjerglund. Høj, 2 x 15 m. I nyplantet plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 87-89. Höie, 4-5 F.h., alle med Spor af Gravninger i Midten. Bevoksning: 1979: Lyng

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 15 m, i nyplantet plantage. FM 11/11 1897.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 11/11- 1897 Bevoksning: 1979: Lyng

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 15 x 16 x 1,8 m. Foto: E.W., SH 01.11.79., F 01.11.79., set fra vest. Flyfoto: S 4008 - F 123/104. Beskadigelser: Dyreaktivitet, hul i top, ujævnheder i overfladen. Omgivelser: Plantage. I toppen et stort trugformet, gammelt hul, som muligvis skyldes dyreaktivitet (flere rævegange) i forbindelse med erosion. Skaderne bør udbedres. (M.B.: Ikke nødvendigvis). Lyngklædt i lysning i plantage. Umiddelbart øst for højen findes en gammel fårefold. Bevoksning: 1979: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)