Bavnshøje
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-91

Fredningsnr.
270311

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/10 1897. Det danske Hedeselskab. Høj, ca. 2,5 x 18 m. Noget afgravet, men ellers velbevaret. Græsgroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 8 F.h., Overdelen afgravet og ellers beskadiget.

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 18 m, noget afgravet, men ellers velbevaret. Græsgroet i plantage. FM 28/10 1897. [[Restaureret 1951-52. 100/52]]

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 28/10 1897. [[Restaureret 1951-52. jur. 100/52]]

1952 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 18 x 18 x 2,4 m. Foto: E.W., SH 01.01.79., F 01.01.79., set fra sydvest. Flyfoto: S 4077 - F 124/125. Beskadigelser: Anden skade, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Lyng, krat. Omgivelser: Plantage, hede. Affladet med en del ujævnheder. Afgravning i toppen. Lyngveg. er enkelte steder slidt bort p.gr.a. en del færdsel på højen. Højen er beliggende i hede nær plantage umiddelbart syd for Dalgas mindestenen.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)