Dejbjerg Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-109

Fredningsnr.
270323

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Alkjærsig, matr.nr.1a : Høj i skel til matr.nr.2g af Lyager. Tingl.: 4/7 1933. Gdr. Anders Gustav Andersson og hustru, Lyager. Høj, 2,25-2,5 x 20 m. I toppen en flad sænkning. Henover højen i NØ-SV et skel.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 8 F.h.; hele Overdelen afgravet og Höien sandsynligvis udgravet.

1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 13/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 - 2,5 x 20 m. I toppen en flad sænkning. Henover højen i NØ-SV et skel. FM 4/7 1933.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
? J.Nr. 13/32. Fredlyst! 4/7 33

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Foto: E.W., SH 01.23.79., F 01.23.79., set fra vest. Flyfoto: S 4077 - F 124/ ? Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, beplantningsskader. Bevoksning: Lyng, træer. Umiddelbare omgivelser: Dyrket, græsning. Høj, som måler 19 x 17 x 2 m. Stor sænkning i toppen. I toppen et stort tragtformet hul. Foden noget udflydenede. Ved den sydlige del af højens fod er der sket randbeskadigelse p.gr.a. pløjning (eftergroet). Der er foretaget hegning (el) mod græsareal. Bevokset med lyng, græs og flere træer (fyr). Størstedelen af disse træer bør fjernes, idet jeg finder, at rødderne ødelægger højens overflade. Hullet i toppen bør ligeledes udbedres. Beliggende i markskel til korn- og græsningsjorder.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)