Dejbjeg Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-124

Fredningsnr.
2603182

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dejbjerg plantage, ukendt afd.nr. Høj, 1 x 16 m. Smukt kuplet. Enkelte mindre ujævnheder mod nord og nordvest, alt tilgroet. Bevokset med lyng (og et par små fyr).
Undersøgelsehistorie  (8)
1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1163/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 16 m. Smukt kuplet. Enkelte mindre ujævnheder mod nord og nordvest, alt tilgroet. Bevokset med lyng (og et par små fyr). J. 1163/56 om fredningen.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 16 m. Smukt kuplet. Enkelte mindre ujævnheder mod nord og nordvest, alt tilgroet. Bevokset med lyng (+ et par små fyr). J. 1163/56 : frd. Bevoksning: 1979: Lyng

1956 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 16 x 16 x 1,1 m. Foto: E.W., SH 04.22.79., F 03.36.79., set fra vest. Flyfoto: ingen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Regelmæssig form, bortset fra mindre, eftergroede ujævnheder mod nord og nordvest. Ellers ingen synlige skader. En velbevaret høj - smuk kuplet. Lyngklædt. Beliggende på hedeareal. NB: Højen er ikke afsat på 4 cm-kort ! Bevoksning: 1979: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)