Højbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-118

Fredningsnr.
270329

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 14 m. Græs- og lyngbevokset. Uregelmæssig top.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, henved 10 F.h., dyb Gravning i Toppen, dog Midten næppe forstyrret.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 14 m, græs- og lyngbevokset, uregelmæssig top.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Foto: E.W., SH 01.25.79., F 01.25.79., set fra syd. Flyfoto: S 4077 - F 124/124. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Høj, som måler 15 x 14 x 2,9 m. I toppen et stort tragtformet hul (3 m bredt, 1 m dyb). Endvidere mindre ujævnheder i overfladen samt en større indgravning i østsiden af højen. Bevokset med græs samt flere store træer (hvidgran, fyr og røn). En del af disse træer bør fjernes ligesom hullet i toppen bør udbedres. Beliggende i dyrket agerjord.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)