Kongsholm Møllegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-119

Fredningsnr.
270365

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 6 x 14 m og op til 1,5 m høj. Største bredde i Ø-V og største højde mod V. I den vestlige del af toppen er et ca. 0,8 m dybt hul og i den østlige en lavere sænkning. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, mindre, vistnok fuldstændig udgravet. Bevoksning: 1992: Græs

1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun ubet. Rest tilbage. Bevoksning: 1992: Græs

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre græsklædt høj i dyrket mark. 14.09.1992: Tinglyses. 1,25 x 1,5 m. høj. Største højde i V. 6 x 14 m. Hul i top, ca. 0,8 m. dybt. Lav sænkning (se skitse på berejserskema). 3 fotos. MLB Bevoksning: 1992: Græs

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)