Astrup Gården
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180103-22

Fredningsnr.
260453

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 8 m, græsbevokset i skel.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 4 F. h., udgravet i Midten. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 8 m, græsbevokset i skel.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj. Rektangulært, ca.3 x 3 m stort hul i højmidte, delvist dækket med to tagplader understøttede af murstenssøjler. Under den ene tagplade skimtes to cementrør (rævegrav ?). Plastikdække mellem tagplader. Alt mos- og græsgroet. Bevokset med græs, løvkrat og løvtræer. I levende hegn, i mark. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)