Klokmose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180103-34

Fredningsnr.
260458

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 12 m, gran og græsbevokset i granplantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 31-39] Höie, 2-5 F. höie, i det Hele vel bevarede; dog have nogle af dem Spor af mindre Gravninger. Umiddelbart ved to af dem findes ganske lave Højninger, som sikkert ogsaa dække Grave. Bevoksning: 1990: Løvtræer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m, gran- og græsbevokset i granplantage.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; udgravning til bunds 3,5 x 4 m., op til 2 m. dyb, fra NØ-lige højside ind mod midten, med smallere åbning ud mod NØ, let tilgroet med mos og bregner; rævegrav; bevokset med lidt mos og bregner, rønnebærtræer og væltede graner, i blandskov; påtales sammen med 2604:55, 57, 59. Bevoksning: 1990: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)