Klokmose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180103-35

Fredningsnr.
260459

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m, gran og græsbevokset i granplantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 31-39] Höie, 2-5 F. höie, i det Hele vel bevarede; dog have nogle af dem Spor af mindre Gravninger. Umiddelbart ved to af dem findes ganske lave Højninger, som sikkert ogsaa dække Grave. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m, gran- og græsbevokset i granplantage.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj. I sydvestlig højside findes en 2 x 6 m, 0,5 m dyb udgravning. NV-SØ, rævegrav med skjult cementrør i NV-enden, let tilgroet med mos og bregner. Bevokset med græs, bregner, rønnebærtræer og få væltede grantræer, i blandingsskov. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)