Hannerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180103-92

Fredningsnr.
270411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, hvoraf dog kun 2/3 del er bevaret i form af et cirkel- segment, græsgroet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 3 F. h., stærkt forstyrret.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, hvoraf dog kun 2/3 er bevaret i form af et cirkelsegment, græsgroet.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Kun mellem 1/2 og 2/3 bevaret som cirkelsegment, da der er foretaget større, halvrund indgravning fra NØ. Højen har været del af et lille haveanlæg; der er anbragt sten i stenhøjsarrangement på og ved højen. Højen ligger i lille skovområde i trekanten mellem 2 veje. Der har været gravet grus/ler/mergel og hullerne derefter ser ud til lejlighedsvis at blive brugt af forbipasserende til aflæsning af haveaffald og lignende; ikke særligt skæmmende og vanskeligt at gøre ejeren ansvarlig for fjernelsen af det. Sagen forfølges ikke.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)