lodnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080608-3

Fredningsnr.
33141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
En stor gravhøj, "Loddenhøj", ca. 25 m i tværmål, 4 m høj. I toppen et større eftergroet hul, (der næppe er ført til bunds). Skal være åbnet fra sydsiden ca. 1840, da et stenkammer fand- tes. Dele af højen er bevokset med træer.
Undersøgelsehistorie  (9)
1845 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydøst for Gaarden ligger en Gravhøj, "Lodnehøj" kaldet, c. 80 Fod i Tværmaal, c. 13 Fod høj. Den er c. 1840 udgravet (aabnet fra Sydsiden). Der fandtes et Stenkammer, hvori en Stenkammer og en Urne med Ben og Aske (?). "Hammeren" indsendtes gennem VS til Museet (11607). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor gravhøj, Loddenhøj, ca. 25 m i tværmål, 4 m høj. Skal være åbnet fra sydsiden ca. 1840, da et stenkammer fandtes. Nu ses i toppen et større eftergroet hul. Dele af højen er bevokset med træer. Det omtalte hul er næppe ført til bunds.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor kuplet høj, græsklædt med opvækst af tjørnekrat. I NV ses en randsten. I den østlige højside en rævegrav, beboet. I højtoppen et meget stort 1,8 m dybt krater gravet i gammel tid. Nærmest vifteformet ca. 7 x 12 m. I krateret mod syd endnu en rævegrav. Mål:4,5x23x23 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen markerer sig smukt i landskabet og ses tydeligt fra landevejen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)