Hanning Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-3

Fredningsnr.
27036

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4,20 x 19 m; toppen fladt afgravet i en 5 m bred flade, hvori 2 mindre huller, gravninger i vest- og sydøstsiderne, lille hul efter ræv i NØ, alt nu tilgroet. Græs- og lynggroet i ager. NMI: Pløjes for nær i syd og vest.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 10 F.h.; stor Udgravning over hele Midten i ny Tid.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 22 x 4,2 m st. Toppen fladt afgravet i en 5 m bred flade, hvori 2 mindre huller, gravninger i vest- og sydøstsiderne, lille hul efter ræv i nordøst, alt nu tilgroet. Pløjes for nær i syd og vest. Græs og lynggroet i ager. tingl. 5/2 1951

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj, som måler 21 x 21 x 4,3 m. Foto: E.W., SH 01.27.79., F 01.27.79., set fra vest. Flyfoto: S 4077 - F 124/122. Beskadigelser: Ujævnheder overfladen, affladning af top, dyreaktivitet. Bevoksning: Græs, lyng. Regelmæssig form. Smuk, velbevaret høj. Affladning af toppen. Mindre ujævnheder i siderne. Rævegange i vest- og sydsiden (tilgroet). Græsklædt med spredt lyng. Beliggende i dyrket agerjord umiddelbart vest for jernbane.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)