Hanning Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-4

Fredningsnr.
27035

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,70 x 26 m; i midten en 7 m bred, 0,80 m dyb, tilgroet udgravning. Sydlige halvdel pløjet, nordlige græsgroet i eng, men meget fortrampet af kreaturer. NMI: Disse forskellige forhold påpegedes overfor ejeren, som svarede at han ikke brød sig om museet, men ville gøre som det passede ham.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 8 F.h., men oprindelig ikke lidt höiere, da hele Toppen er afgravet i ældre Tid. I ny Tid er Midten udgravet indtil Bunden. Höien, som har indeholdt mange större og mindre Sten (mellem hvilke en stor Kværnsten og en Granitslibesten fra Stenalderen) er öiensynlig bygget af Törv, enten Lyng- eller Engtörv, hvis nedadvendende Flade viser en ca. 1/11 T. tyk rödbrun Masse, mendens Törvens "Kjödside" er graa, undertiden med en gul Stribe överst. Höien ligger paa lav, tör Eng, der er gjennemskaaren af vandrige Gröfter. Bevoksning: 1979: Græs

1950 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 26 x 2,7 m st. I midten en 7 m bred, 0,8 m dyb, tilgroet udgravning. Sydlige halvdel pløjet, nordlige græsgroet i eng, men meget fortrampet af kreaturer.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1979: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj, som måler 26 x 24 x 2,7 m. Foto: E.W., SH 01.26.79., F 01.26.79., set fra syd. Flyfoto: S 4077 - F 124/122. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, affladning af top. Kraftig affladning af top. I midten en 5 m bred, 0,8 m dyb, tilgroet udgravning. Endvidere mindre ujævnheder på siderne forårsaget af kreaturer (nu eftergroet). Bevokset med græs og beliggende i dyrket jord. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)