Hanning Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-11

Fredningsnr.
27034

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2 x 17 m; et 2 m bredt og 0,5 m dybt hul i top, spor efter borttag- ning af randsten i øst og syd, alt nu tilgroet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 7 F.h., 45 F.b., et mindre Hul i Toppen 1-2 F. dybt; Höiens Fod er afgravet, saa at den nu staar med en Kant 1-2 F.h.; ellers vel bevaret. Bevoksning: 1979: Græs

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 17 x 2 m st. 2 m bred og 0,5 m dybt hul i top. Spor efter borttagning af randsten i øst og syd, alt nu tilgroet. Græsgroet i ager. tingl. 5/2 1951

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1979: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 16 x 16 x 1,8 m. Foto: E.W., SH 01.29.79., F 01.29.79., set fra øst. Flyfoto: S 4077 - F 124/120. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Regelmæssig form, bortset fra mindre delvis eftergroede (græs) ujævnheder forårsaget af kreaturer. Hul i toppen (2 m bredt, 0,5 m dybt) - nu eftergroet. Græsklædt midt på græsningsareal. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)