Hanning Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-12

Fredningsnr.
27033

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2 x 16 m; et 2 m bredt og 0,5 m dybt hul i top, ellers uskadt. Græsgroet i ager. Matr.nr. 2h: Høj i skel til matr.nr. 1k af Hanning Hedegård.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 7 F.h., 45 F. b., mindre Hul i Overdelen c. 1 F. dybt. Bevoksning: 1979: Græs

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 16 x 2 m st. 2 m bred og 0,5 m dybt hul i top, ellers uskadt. Græsgroet i ager.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1979: Græs

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 15 x 16 x 1,7 m. Foto: E.W., SH 01.28.79., F 01.28.79., set fra øst. Flyfoto: S 4077 - F 124/120. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Regelmæssig form, bortset fra mindre, delvis eftergroede (græs) ujævnheder (forårsaget af kreaturer). Hul i toppen (1,5 m bredt, 0,5 m dybt) - nu eftergroet. Græsklædt midt på græsningsareal. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)