Hanning Hedegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-16

Fredningsnr.
27031

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,40 x 19 m; toppen danner en 4 m bred flade, siderne i gammel tid op- rodede, men tilgroede. Foden helt rundt fortrampet af kreaturer, især mod NV, hvor den står som en 1 m høj skrænt. Gran- og gyvelklædt i ager. NMI: Disse forskellige forhold påpegedes overfor ejeren, som svarede at han ikke brød sig om museet, men ville gøre som det passede ham.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 8 F.h., Toppen afgravet, og mindre Gravninger i Siderne. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 19 x 2,4 m st. Toppen danner en 4 m bred flade, siderne i gammel tid oprodede, men tilgroede. Foden helt rundt fortrampet af kreaturer, især mod nordvest, hvor den står som en 1 m høj skrænt. Gran- og gyvelklædt i ager. tingl. 5/2 1951

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 18 x 18 x 2,4 m. Foto: E.W., SH 01.30.79., set fra øst. Flyfoto: S 4077 - 123/8. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Regelmæssig form, bortset fra mindre eftergroede ujævnheder. Toppen noget affladet. Randbeskadigelser ved pløjning, især mod nordvest. Græsklædt. Tilføjelse, 7.11.1990. Ser O.K. ud nu. Bevoksning: 1979: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)