Kongensholmshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-26

Fredningsnr.
260338

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Årup, matr.nr.11a (matr.nr.1c og 1d iflg. dm.liste). Tingl.: 23/8 1900. Gdr. Christen Sørensen. Diplom "Kongshøj" eller "Storemandshøj", 5,65 x 31 m; en 7 m bred, 2,20 m dyb gammel afgravning i nordvestside, ellers velbevaret, alt tilgroet. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1851 Privat opsamling
Uspecificeret institution

1851 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1851 Beskadigelse/hærværk
Uspecificeret institution

1851 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fund bestående af en guldarmring, et grebspidssværd, et grebtungesværd, en kniv og 3 dobbeltknapper af bronze blev fundet i "Kongshøjen" eller "Kongensholmshøj" ved gravning efter sten til et vejbyggeri. Fundet blev gjort af daglejerne Iversen Langting, Hjöllund og Aarup. De præcise fundomstændigheder kendes ikke, ej heller om fundet var samlet eller ej. Fundet stammer sandsynligvis fra en mandsgrav.

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 17 F. h., stort Hul i Toppen gravet i ny Tid, men Bunden langtfra naaet. Bevoksning: 1979: Græs

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kongshøj" eller "Storemandshøj" 31 x 5,65 m st. En 7 m bred, 2,2 m dyb, gammel udgravning i top, flad afgravning i nordvestside, ellers velbevaret, alt tilgroet. Lynggroet i ager. Sb. 24-32 "Skadehøj bakker" en ualmindelig fin og velholdt højrække.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kongshøj". Mål: 29 x 31 x 5,6 m. Større høj med regelmæssig form, bortset fra mindre, eftergroede ujævnheder. Mindre indgravning i nord-vestsiden - samt gammel udgravning i top - alt nu tilgroet. Ellers velbevaret. Græsklædt og beliggende i ager. Foto: E.W., s.h. 02.18.79., f. 02.18.79., set fra vest. Fly foto: S 4077 - F 123/7. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (1)
Aner,E., Kersten,K.
Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Band X
1995