Gammel Hanning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-50

Fredningsnr.
260331

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 m høj, 19 m bred i øst-vest, i nord-syd afpløjet til 10 m's bredde; flad, tilgroet afgravning i top, vest-, nordøst- og sydøstsiderne afgravede, alt tilgroet. Nærpløjet i nord og syd. Lyng- og græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 10 f.h.; stor Gravning i Midten, hvormed man har truffet en Stendynge, dannet af större og mindre Sten og deri en stensat Kiste, omgivende et Lerkar med brændte Ben.

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 m høj, 19 m bred i øst-vest, i nord-syd afpløjet til 10 m's bredde. Flad, tilgroet afgravning i top. Vest-, nordøst-, og sydøstsiderne afgravede, alt tilgroet. Nærpløjet i nord- og syd. Lyng- og græsgroet i ager. [[646/50]]. tingl 5/2 1951

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet [[journ. 646/50: for nær pløjning]]

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 646/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 18 x 19 x 3,1 m. Foto: E.W., SH 04.17.79., F 03.31.79., set fra nord. Flyfoto: S 4077 - F 122/33. Beskadigelser: Sekundære anlæg, anden skade. Bevoksning: Ingen, græs. Hegn: Ja. Regelmæssig form - ingen synlige skader. Umiddelbart syd for højen (ca. 2 m fra foden) er der etableret et vandværk ( et underjordisk anlæg, som ikke skæmmer højen). Det ser ude som om højen er restaureret for nylig ? Der er kastet jord på højen. Størstedelen af højen ligger muldblottet - kun den nederste del (ca. 1-1,5 m) fra foden er bevokset med en for området fremmedartet flora, hvilket også beviser, at der er fyldt jord på. Dette bør nok undersøges ! Højen har måske været beskadiget af kreaturer - en skade, som man derefter har førsøgt at rette. Arbejdet er efter min mening pænt udført. Højen er nu indhegnet. Beliggende på græsningsareal.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)