Kløfthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-55

Fredningsnr.
260330

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kløfthøj", 5 x 27 m; en 5 m bred, 1,70 m dyb kløft gennem midten og ned til østfoden, stor udgravning i sydøst-siden, mindre i syd og vest. Bevokset med lyng, krat og blåbær i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 16 F.h., dyb Udgravning tværs gjennem Midten. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløfthøj" 27 x 5 m st. En 5 m bred, 1,7 m dyb klæft [kløft] gennem midten og ned til østfoden. Stor udgravning i sydøstsiden, mindre i syd og vest. Bevokset med lyng, krat og blåbær i ager. tingl 5/2 1951

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kløfthøj". Mål: 25 x 27 x 4,9 m. Høj med en ca. 5 m bred, 1,7 m dyb kløft gennem midten og til østfoden. Ujævnheder i top og sider samt en større udgravning i sydøstsiden, mindre i syd og vest. Ældre randbeskadigelse p.gr.a. pløjning. Kreaturbeskadigelser. Bevoksning (græs) er nedslidt og der er begyndende erosion p.gr.a. kreatuernes gang på højen. Højen bør hegnes !! Græsbeklædt med en del mellemstore løvtræer. Beliggende på græsningsareal. Flyfoto: S 4077 - F 122/33. Foto: SH 04.15.79 set fra syd F 03.29.79 set fra syd Tilføjelse, 7.11.90. Højen ser O.K. ud. M.B. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)