Galgehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-126

Fredningsnr.
260314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Galgehøj", 5 x 35 m; hele toppartiet udgravet til et 7 m bredt, 2 m dybt hul med snævre udgange i nord, øst og vest, tilgroet; foden, som har været afpløjet, er nu ved at gro pænt til. På top GI-mærke. Bevokset med lyng, gyvel og roser i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 16 F.h., kun ubetydelige Huller i Toppen og omkring Foden. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Galgehøj" 35 x 5 m st. Hele toppartiet udgravet til et 7 m bredt 2 m dybt hul med snævre udgange i nord, øst og vest, tilgroet. Foden som har været afpløjet, er ved at gro til igen. På top G.I-mærke. Bevokset med gyvel og roser i ager. tingl 5/2 1951

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet. [["Galgehøj". C6044-48]] Bevoksning: 1982: Løvkrat

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Galgehøj", 5,0 x 32,0 x 31,0 m. Det indre udgravet til ca. 2 m. dybt, diam. 7-8 m., stort hul. Meget bratte, afgravede (-pløjede?) sider med flere rævegrave. Alt gamle skader. Bevoksningen burde "kæmmes" lidt.* G.I.-mærket ikke fundet. * Totalt ryddet for buske og træer i forbindelse med pleje i 1984. ** Seværdighedsforklaring ** Meget stor høj med vid udsigt - hvis man kunne se noget for krat. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)