Dalgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-143

Fredningsnr.
26034

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m; har været "Stenhøj", tidligere i et haveanlæg, nu ret afrakket i hønsegård, med mindre huller mange steder, havedysser m.m., men i virke- ligheden uskadt i det indre. Trægroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 143-145. Tre fuldstændig slöifede Höie; i en af dem er der fundet en smuk Öxhammer og nogle Ravperler. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1883 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 15 x 2 m st. Har tidligere været "Stenhøj" i et haveanlæg, nu ret afrakket i hønsegård, med mindre huller mange steder, havedysser m.m., men i virkeligheden uskadt i det indre. Trægroet i plantage. tingl 5/2 1951

1950 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,0 x 16,0 x 15,0 m. Tidl. del af haveanlæg med stenhøjsarrangement. Lidt ujævn, ellers velformet. Få meter V for højen er opført et spinkelt burarrangement til forsøgsdrift med sølvræve. Her har tidligere været et hønsehus. Det blev understreget, at byggeri til pelsdyravl af mere permanent art ikke kunne finde sted her uden særlig tilladelse. Intet foto p.g.a. bevoksning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)