Finnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-153

Fredningsnr.
250374

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,50 x 14 m; flad, gammel, tilgroet sænkning gennem toppen fra sydvest til nordøst. Fyrre- og græsgroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (11)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høie [sb 152-155], 4-5 F.h.; kun 1 af dem synes at være udgravet. Bevoksning: 1990: Nålekrat/-træer

1893 Museal udgravning
Journal nr.: 369/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med en central grav dannet som en aflang sænkning i jorden. Graven indeholdt en grønstensøkse (S.M. 98), der daterer den til undergravstid.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 14 x 1,5 m st. Flad, gammel, tilgroet sænkning gennem toppen fra sydvest til nordøst. Fyrre- og græsgroet i plantage.

1987 Aflysning
Journal nr.: F53-3130
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflysning af fredningen på matr.nr. 1x og 1y. Den tinglyste fredning omfatter fortsat matr.nr. 1b.

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3130
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; med flad sænkning, med rævegrave i top, udgående mod vest; en dyresti krydser den nordlige halvdel over sænkningen; bevokset med nålekrat, mos og blåbærris og lidt græs, i skov. Bevoksning: 1990: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)