Finnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-154

Fredningsnr.
250376

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 14 m; i toppen en flad, tilgroet kløft NV-SØ. Fyrre- og lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (11)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høie [sb 152-155], 4-5 F.h.; kun 1 af dem synes at være udgravet. Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer

1893 Museal udgravning
Journal nr.: 369/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med en større sænkning for oven. Ved undersøgselsen viste det sig at højen var forstyrret og udgravet til bunden. Der fandtes ingen oldsager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 14 x 2 m st. I toppen en flad, tilgroet kløft nordvestsydøst. Fyrre- og lynggroet i plantage.

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflysning af fredningen på matr.nr. 1x og 1y. Den tinglyste fredning omfatter fortsat matr.nr. 1b.

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3130
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Aflysning
Journal nr.: F53-3130
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj;med en stor central kløft, NNV-SSØ med udføring ud i højsiden i begge ender, 2-3 m. bred; bevokset med græs, bregner og fyrkrat, i skov. Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)