Finnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-155

Fredningsnr.
250377

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,70 x 13 m; hele toppen en stor, flad, tilgroet sænkning. Fyrre- og græsgroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (11)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høie [sb 152-155], 4-5 F.h.; kun 1 af dem synes at være udgravet. Bevoksning: 1990: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1893 Museal udgravning
Journal nr.: 369/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med sænkning i midten. Midt på bunden fremkom et mørkt lag orienteret øst-vest, der muligvis er rester af en grav. Der fandtes ingen oldsager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 13 x 1,7 m st. Hele toppen en stor, flad, tilgroet sænkning. Fyrre- og græsgroet i plantage.

1987 Aflysning
Journal nr.: F53-3130
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3130
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflysning af fredningen på matr.nr. 1x og 1y. Den tinglyste fredning omfatter stadig matr.nr. 1b.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj med stor flad tilgroet sænkning i top; dyregrave; bevokset med nåletræer og løvkrat, bar mark med lidt bregner og græstotter, i skov. Højen er sat lidt for sydligt af på målebordsbladet - ca. 20 m. er rigtigt på 4-cm. kortet. Bevoksning: 1990: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)