Finderup Rishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-156

Fredningsnr.
250378

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Finderup Rishøj", 6 m høj, 34 m i Ø-V, 36 m i N-S; gennemskåret af en væl- dig udgravning NØ-SV, indtil 10 m bred og 5,5 m dyb, gammel og tilgroet. Lyng- klædt i hede og plantage; nede i udgravningen gror en del høje graner.
Undersøgelsehistorie  (11)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, oprindeligt sikkert c. 20 F. høi, nu c. 17 F.h. og c. 100 F. bred. Overdelen er afgravet, og der findes her et Hul c. 8 F. dybt; endvidere er der fra Siden ført en stor Gravning ind imod Midten i den nyeste Tid. Det tør imidlertid antages, at hele Midten og Grunden af Høien ikke er forstyrret. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Løvkrat

1893 Museal udgravning
Journal nr.: 369/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af større høj med 3 faser. Centralt i den ældste fase, a, fandtes en jordfæstegrav fra undergravstid med en stridsøkse (S.M. 74,75), 2 flintflækker (S.M. 2) og 2 ravperler (S.M. 262). Den mellemste fase, b, indeholdt resterne af en hellekiste med stendynge over. I denne grav fandtes en flintdolk (S.M. 170,171) og et skiffer hængesmykke (S.M. 205). Den yngste fase, c, var forstyrret centralt i toppen, og udgraveren anser det for sandsynligt, at centralgraven kan været optaget ved en tidligere gravning. Både i fase b og c fremkom spor efter mulige sekundære brandgrave, antagelig fra jernalderen.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Finderup Rishøj" 6 m høj, 34 m i øst-vest, 36 m i nord-syd, gennemskåret af en vældig udgravning nordøst-sydvest indtil 10 m bred og 5 1/2 m dyb, gammel og tilgroet. Lyngklædt i hede og plantage. Nede i udgravningen gror en del høje graner.

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflysning af fredningen på matr.nr. 1x og 1y. Den tinglyste fredning omfatter stadig matr.nr. 1b.

1987 Aflysning
Journal nr.: F53-3130
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3130
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Finderup Rishøj"; hele midterpartiet bortgravet med udføring mod SV næsten til bunds, hullet er tilgroet med græs og løvkrat, i siderne rævegrave; samtlige højsider er afgravet i gammel tid med store huller og indhak; en stor rævegrav i et hul i NV-siden; bevokset med græs og lyng og begyndende løvkrat, i kant af ager op mod skov. Området med de mange høje i skov og hede kunne, hvis højene blev frilagt og fik adgangstilladelse, blive attraktivt. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)