Hestkjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-189

Fredningsnr.
250382

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,30 x 13 m; i toppen en 3 m bred, 0,5 m dyb, tilgroet sænkning, ellers velbevaret. Lynggroet i plantage, noget afslidt ved børns leg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 181-189. Höie; to af dem ere overplöiede og delvis opbrudte; de ere dannede af gulligt Sand, hvori der ses ubestemte svagt graalige Striber; de övrige ere vel bevarede. Höiden er 2-5 F. [[Af disse 9 Høje er den sydligste [sb.nr. 183] og den nordligste [sb.nr. 188] helt sløjfede (henholdsvis 1910-11 og 1920; der fandtes en Enkeltgravsøkse i hver); de to næstnordligste [sb.nr. 187 og 189] ligger nu i Plantage, de er ikke undersøgt men stærkt medtagne af Rævegrave. De øvrige Høje blev tilligemed en 6te, ganske lav, tæt V. herfor liggende Høj undersøgt 1920 af J. Brøndsted; de indeholdt Stenald. Enkeltgrave, A31077-99.]] Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1950 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr. 181-189] Sløjfede Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav gravhøj med tilgroet sænkning i toppen, 3 m. bred, 0,5 m. dyb; naturlig rævegrav i top; bevokset med græs, hindbær- og løvtrækrat. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)