Hestkjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-194

Fredningsnr.
250381

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m; flad sænkning i toppen. Højen er i år overpløjet første gang. I ager. NMI: Lovet at jævne 2 fremtrædende agerfurer, lade dem gro til, og hegne den særskilt, når der skal kreaturer på marken.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 6-7 F.h., den Ydre Form stærkt beskadiget ved Gravning. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 642/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 17 x 2 m st. Flad sænkning i toppen. Højen er i år overpløjet første gang. I ager. tingl 5/2 1951

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet [[Overpløjet 1949. To furer hen over højen skal jævnes og højen henligge udyrket. 642/50]] Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj med flad sænkning i toppen; lettere beskadiget af kreaturafgravning i østsiden; bevokset med løvkrat og græs i ager. Bør hegnes. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)