Herborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180106-148

Fredningsnr.
260440

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglyst med følgende fredningstekst: *********************************** Høj, 2,2 x 12 m. Den sydøstlige del bortgravet. I toppen et 0,5 x 2 m stort hul I have. Tidligere fredningsbeskrivelse: Høj, 2,20 x 15 m. Hele den sydøstlige halvdel bortgravet, står i nøgen brink. I top et 2 m bredt dybt hul, nu om- trent opfyldt med dåser o.a. affald; afgravet men tilgroet i østfod; for nær pløjet i N. Ellers lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 10'-11', velbevaret, Høi af den toppede Type. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Løvtræer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 15 x 2,2 m st. Hele den sydøstlige halvdel bortgravet, står i nøgen brink. I top et 2 m bredt, dybt hul nu omtrent opfyldt med dåser og andet affald. Afgravet, men tilgroet i østfod. For nær pløjet i nord. Ellers lyng i ager.

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; tilgroet ar efter bortgravet SØ-lig del; 2 m. bredt 1/2 m. dybt hul i top, tilgroet med løvtræer og en gran; enkelte stykker ældre jernskrammel tilbage; opad gmlt. løvhegn i Ø, markvej tangerer højfod i V (gl.); bevokset med lyng i urørt del, ellers græs, i blandkrat/skov, i kant af gårdareal; vognlade, meget forfalden, 6 m. S for høj, mellem lade og beskåren høj en vejstump; dieselpumpe 11 m. SV for højfod (ikke nyopsat). Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)